Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 24 de novembre de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Usall, director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a presentar les estratègies de l'Institut (Tram. 357-00543/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dona al món rural (Tram. 250-01450/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 51; esmenes: BOPC, 724, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'activació d'un pla específic d'inspeccions del sector agroalimentari (Tram. 250-01476/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 86; esmenes: BOPC, 724, 23)