Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 28 de juliol de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una línia de finançament per a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari (Tram. 250-01188/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 548, 17; esmenes: BOPC, 642, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impuls del Pacte contra la crisi de preus (Tram. 250-01194/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 548, 23; esmenes: BOPC, 642, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el consum de carn de qualitat en la dieta mediterrània (Tram. 250-01196/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 36; esmenes: BOPC, 642, 13)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la prevenció, l'acció i la gestió amb relació a l'emergència provocada per l'incendi que ha afectat la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià (Tram. 354-00143/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la situació del món rural i de l'agricultura i la ramaderia en el context del risc d'incendis i l'emergència climàtica (Tram. 354-00145/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el compliment del deure de lleialtat institucional i de neutralitat política (Tram. 354-00171/12)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la dissolució i la cessió global d'actius i passius de la Fundació del Món Rural (Tram. 354-00224/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els ajuts demanats al Govern de l'Estat per a restaurar les zones afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre i les Garrigues (Tram. 354-00257/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació respecte a la crisi del sector dels cítrics (Tram. 356-00505/12)

  Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els plantejaments de l'entitat i la situació del sector (Tram. 356-00547/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Godia Companys, president de l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació i els reptes del sector del boví de carn (Tram. 356-00723/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Josep Collado i Bosch, secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els problemes de la inspecció veterinària dels escorxadors (Tram. 356-00740/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Sergio Sánchez Mateu, president de la Federació Catalana de Caça, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les preocupacions del sector (Tram. 356-00775/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.