Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 4 de febrer de 2020
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs (Segrià), davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les dificultats del sector de la fruita dolça (Tram. 356-00699/12)

  Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 200-00002/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 126, 14; esmenes presentades: BOPC, 468, 3; informe: BOPC, 528, 5; dictamen: BOPC, 535, 3)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre el projecte ambiental i de modernització del canal (Tram. 356-00535/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la problemàtica de les arbredes del canal d'Urgell (Tram. 356-00536/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença de Manel Ezquerra, alcalde d'Alcarràs (Segrià), davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les dificultats del sector de la fruita dolça (Tram. 357-00683/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.