Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 29 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la prevenció i extinció d'incendis i les actuacions necessàries a la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues (Tram. 250-00872/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 14; esmenes: BOPC, 419, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès (Tram. 250-00942/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 32; esmenes: BOPC, 438, 23)

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la tasca que fan els grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris i per a presentar la Declaració de la Seu (Tram. 357-00547/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava (Tram. 356-00589/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava (Tram. 356-00590/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença de Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava (Tram. 357-00629/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Isabel Vidal, cap de la sectorial de la vinya i el vi de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situació dels viticultors productors de raïm i de vi base per a la Denominació d'Origen Cava (Tram. 357-00630/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: En cas d'aprovació dels punts 4 i 5, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences.