Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre les accions per a fer front a la crisi del sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre (Tram. 354-00082/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca de l'entitat i els reptes del sector (Tram. 356-00309/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés i Casanova, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector porcí (Tram. 356-00326/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació de l'agricultura ecològica (Tram. 356-00352/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep Usall, director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè presenti les estratègies de l'Institut (Tram. 356-00376/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les activitats de l'Associació (Tram. 356-00382/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça d'ocells (Tram. 356-00408/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem lo Montsià davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions i activitats dutes a terme amb relació a les oliveres centenàries i mil·lenàries (Tram. 356-00432/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que fan els grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris i perquè presenti la Declaració de la Seu (Tram. 356-00433/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre els projectes i els problemes del sector (Tram. 357-00113/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la tasca de les confraries de pescadors i els reptes i les dificultats del sector (Tram. 357-00159/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.