Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2019
Hora:
10:00h. En acabar el Ple
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00026/12)

    Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

    Elaboració del Dictamen.

    (Text presentat: BOPC, 130, 13; esmenes presentades: BOPC, 263, 9; informe: BOPC, 334, 74)