Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 26 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el sector lleter (Tram. 250-00389/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 60; esmenes: BOPC, 242, 5)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca (Tram. 250-00431/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 56)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària comuna (Tram. 250-00432/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 57)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política agrària comuna (Tram. 250-00486/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 50)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els agents rurals (Tram. 250-00519/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 46; esmenes: BOPC, 254, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació del reg de la conca de Tremp (Tram. 250-00520/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 48; esmenes: BOPC, 254, 15)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació de l'os bru al Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l'os bru i la ramaderia extensiva (Tram. 250-00523/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 51; esmenes: BOPC, 254, 16)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el sector de l'avellana (Tram. 250-00643/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 38; esmenes: BOPC, 290, 19)