Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 29 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

  • 1.1

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00265/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrňnoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00266/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enňlegs i Enňlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00267/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Enňlegs - Col·legi d'Enňlegs i Enňlogues de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00416/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Enňlegs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00451/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00268/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00414/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Catalŕ de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00269/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Institut Catalŕ de la Vinya i el Vi amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00453/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Vinícola Catalana amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00270/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00415/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Vinícola de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00464/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00271/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00411/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00448/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00272/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00412/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00449/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00273/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrícola Catalŕ de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00274/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrari Catalŕ Sant Isidre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00465/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00275/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audičncia en comissió de Sal·lustiŕ Álvarez Vidal, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00408/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00417/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Priorat amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00459/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberŕ amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00276/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Conca de Barberŕ amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00462/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00277/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Montsant amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00463/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00278/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Tarragona amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00461/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00279/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Terra Alta amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00455/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedčs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00280/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Penedčs amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00456/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00281/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Alella amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00457/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00282/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Costers del Segre amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00458/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordŕ amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00283/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Empordŕ amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00454/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00284/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Pla de Bages amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00460/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Cava amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00285/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00409/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audičncia en comissió d'Albert Hereu Marés, director de l'Institut Catalŕ del Suro, amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00410/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00413/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00447/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentŕries amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00418/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Denominació d'Origen Catalunya amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00450/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Sommeliers amb relació al Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 352-00452/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 200-00002/12)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Pončncia

  (Text presentat: BOPC, 126, 14)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la proposta de nova política agrŕria comuna (Tram. 355-00046/12)

  Teresa Jordŕ i Roura, Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquč exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 356-00301/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquč exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 356-00302/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquč exposi la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 356-00303/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 357-00260/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 357-00261/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a exposar la seva posició sobre la nova proposta de la política agrŕria comuna (Tram. 357-00262/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: En cas d'aprovació dels punts 4, 5 i 6 el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarŕ, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences.