Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'espais agraris

  • 1.1

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00062/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00063/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00064/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Institut Agrari Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00065/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00066/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00067/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00078/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00079/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Agrària Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00080/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00081/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Empresaris Agraris amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00082/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00083/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Secció de Dret Administratiu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00084/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Secció de Dret Civil del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00085/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00096/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00097/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00098/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00099/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Boscat - Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00100/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00101/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-00102/12)

   Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00026/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 130, 13; esmenes presentades: BOPC, 263, 9; informe: BOPC, 334, 74)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el grau de compliment del Pla de regadius 2008-2020 (Tram. 354-00045/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca de les confraries de pescadors i els reptes i les dificultats del sector (Tram. 356-00229/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença de Marc Riera i Minguet, director de la Fundació del Món Rural, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a presentar l'informe de l'Observatori del Món Rural corresponent al 2017 (Tram. 357-00115/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de preus del sector de la fruita dolça (Tram. 357-00112/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.