Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la neteja de la vegetació i el sotabosc de les Gavarres, els Àngels i el Montnegre (Tram. 250-00272/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 118, 93)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d'allotjament dels treballadors temporers de Lleida (Tram. 250-00296/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 46; esmenes: BOPC, 157, 16)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació i els problemes de la ramaderia de muntanya i la fauna salvatge (Tram. 356-00123/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de preus del sector de la fruita dolça (Tram. 356-00137/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els projectes i els problemes del sector (Tram. 356-00138/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les actuacions per a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i els Alfacs, i sobre la crisi del peix blau (Tram. 356-00139/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Marc Riera i Minguet, director de la Fundació del Món Rural, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè presenti l'informe de l'Observatori del Món Rural corresponent al 2017 (Tram. 356-00210/12)

  Imma Gallardo Barceló, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.