Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 19 de setembre de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia provocada per la "Xylella fastidiosa" (Tram. 250-01107/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 466, 20; esmenes: BOPC, 517, 4)

 • 2

  Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 202-00062/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de les propostes d'audičncia

  (Text presentat: BOPC, 472, 35)

 • 3

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01786/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audičncia en comissió de Raimon Roda Noya, gerent, cap de la Subsecció Gerčncia del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01787/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació dels ajuntaments que integren el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01788/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01789/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01790/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01791/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Veterinaris sens Fronteres, Justícia Alimentŕria Global, amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01792/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Xarxa de Custňdia del Territori amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01793/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Fundació del Món Rural amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01794/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Subdirecció General de Gestió Econňmica, Contractació i Patrimoni amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01795/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01796/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audičncia en comissió de Daniel Valls, president de la Junta Rectora del Consell Catalŕ de la Producció Agrŕria Ecolňgica, amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01797/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortčnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01798/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01799/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01800/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01801/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01802/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01803/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrari Catalŕ Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01804/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01805/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01806/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01807/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01808/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01809/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (Boscat) amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01810/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01811/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01812/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrňnoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01813/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tčcnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01814/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Institut Agrícola amb relació a la Proposició de llei d'espais agraris (Tram. 352-01815/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la plaga de la xilel·la (Tram. 354-00213/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Agrŕria de Joves Agricultors davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquč informi sobre els temes que preocupen l'Associació amb relació al sector agrícola, ramader i forestal (Tram. 356-00534/11)

  Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca i Afers Marítims davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquč informi sobre les actuacions per a resoldre els problemes derivats del tancament de les badies del Fangar i dels Alfacs (Tram. 356-00717/11)

  Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.