Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en els àmbits de la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient (Tram. 250-01003/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 30; esmenes: BOPC, 446, 107)

 • 2

  Compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre els projectes i les problemàtiques del sector (Tram. 357-00398/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que es fa des dels grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris (Tram. 356-00607/11)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la tasca que es fa des dels grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris (Tram. 357-00590/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: Nota: Us fem avinent que, si s'escau, la presidenta proposarà l'ampliació de l'ordre del dia amb la substanciació com a punt número 4 de la compareixença d'una representació de la Xarxa Regional dels Grups d'Acció Local Leader de Catalunya perquè informi sobre la tasca que es fa des dels grups d'acció local per al desenvolupament rural dels territoris.