Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 28 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Barniol, directora general de Forests, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat (Tram. 356-00508/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat (Tram. 356-00509/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació dels productors de fruita dolça (Tram. 356-00510/11)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els projectes i les problemàtiques del sector (Tram. 356-00473/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Batalla, president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la situació del sector ramader i sobre els resultats de la vacunació contra la malaltia de la llengua blava (Tram. 356-00506/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 2 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00721/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 170)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins (Tram. 250-00740/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 9; esmenes: BOPC, 331, 9)

 • 8

  Compareixença de la directora general d'Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones (Tram. 357-00344/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situació dels productors de fruita dolça (Tram. 357-00397/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: Si s'escau la compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça perquè informi sobre la situació dels productors de fruita dolça, se substanciarà com a punt 9 de l'ordre del dia