Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 31 de gener de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la modificació de l'etiquetatge en origen de la mel (Tram. 250-00686/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral (Tram. 250-00693/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 23)

 • 3

  Compareixença dels responsables del projecte del Parc de les Olors a Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar dels reptes i el desenvolupament del Projecte (Tram. 357-00348/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a explicar els objectius i les actuacions de la Direcció General per a aquesta legislatura (Tram. 357-00103/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.