Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació d'origen Penedès (Tram. 250-00487/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 25; esmenes: BOPC, 191, 24)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui les activitats del Consell en el darrer any (Tram. 356-00264/11)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Òscar Ordeig i Molist, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Hortènsia Grau Juan, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Alejandro Fernández Álvarez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Sergi Saladié Gil, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els ajuts al desenvolupament rural (Tram. 356-00350/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de representants de la Fundació del Món Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a explicar les conclusions de l'estudi "Atles de la nova ruralitat" (Tram. 357-00102/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre els ajuts al desenvolupament rural (Tram. 357-00243/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: Si s'escau se substanciarà com a punt número 4 de l'ordre del dia la compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els ajuts al desenvolupament rural