Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 20 de setembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides (Tram. 250-00292/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 47)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i el pagament de vedes (Tram. 250-00301/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 63; esmenes: BOPC, 164, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia (Tram. 250-00367/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 48; esmenes: BOPC, 164, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les denominacions d'origen protegides de l'oli d'oliva (Tram. 250-00372/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 53; esmenes: BOPC, 164, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu al canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00377/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 58; esmenes: BOPC, 164, 9)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00399/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 35)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'autorització legal per a caçar espècies animals no autòctones que han esdevingut plagues (Tram. 250-00415/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 54; esmenes: BOPC, 177, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el sector coniller (Tram. 250-00434/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 74; esmenes: BOPC, 177, 7)

 • 9

  Compareixença de Joan Segura, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Les Garrigues, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre diversos aspectes de l'àmbit de la denominació d'origen (Tram. 357-00104/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.