Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'eleccions al Centre de la Propietat Forestal (Tram. 250-00203/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 72, 79)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l'Inventari de Boscos Singulars (Tram. 250-00204/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 80; esmenes: BOPC, 124, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp (Tram. 250-00231/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 19; esmenes: BOPC, 124, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una llei de caça (Tram. 250-00284/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  .

  (Text presentat: BOPC, 98, 40; esmenes: BOPC, 131, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (Tram. 250-00287/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  .

  (Text presentat: BOPC, 98, 42; esmenes: BOPC, 131, 13)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars a l'horta de Lleida (Tram. 250-00289/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  .

  (Text presentat: BOPC, 98, 44; esmenes: BOPC, 131, 14)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el Pla de modernització de regadius i l'Agència Catalana del Regadiu (Tram. 354-00056/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Món Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliquin les conclusions de l'estudi "Atles de la nova ruralitat de Catalunya" (Tram. 356-00071/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques de Muntanya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui els objectius i les actuacions de la Direcció General per a aquesta legislatura (Tram. 356-00137/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Joan Segura, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Les Garrigues, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre diversos aspectes de l'àmbit de la denominació d'origen (Tram. 356-00143/11)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre l'estat de la pesca esportiva (Tram. 357-00037/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la crisi del sector (Tram. 357-00038/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.