Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 12 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra (Tram. 250-00116/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 21; esmenes: BOPC, 85, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu (Tram. 250-00117/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector (Tram. 250-00118/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 23)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les actuacions previstes per a garantir la liquiditat de la Caixa Agrària de Cambrils i la viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 354-00018/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre l'estat del sector agrari (Tram. 356-00048/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre l'estat de la pesca esportiva (Tram. 356-00049/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la crisi del sector (Tram. 356-00059/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carmina Castellví i Vallverdú, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre l'estat del sector agrari (Tram. 357-00036/11)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Compareixença.

Nota: Si s'escau la compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya perquè informi sobre l'estat del sector agrari se substanciarà com a punt número 8 de l'ordre del dia.