Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 12 de novembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el suport al sector del transport discrecional i turístic de viatgers arran de la crisi de la Covid-19 (Tram. 250-01347/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 627, 44)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el lideratge femení (Tram. 250-01365/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 633, 62; esmenes: BOPC, 664, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adaptació a les noves necessitats laborals de les empreses en formació digital a l'era post-Covid-19 (Tram. 250-01372/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 69)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els efectes de la Covid-19 i les empreses emergents (Tram. 250-01380/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 637, 51; esmenes: BOPC, 692, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les solucions als problemes del subministrament elèctric al barri de la Font de la Pólvora, de Girona (Tram. 250-01384/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 643, 20; esmenes: BOPC, 692, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a implantar el teletreball (Tram. 250-01411/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 57; esmenes: BOPC, 698, 20)