Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 29 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre les actuacions del seu departament (Tram. 355-00200/12)

  Ramon Tremosa i Balcells, Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Marxants del Maresme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00891/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Marxants de les Comarques Barcelonines davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00892/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Paradistes de Mollet del Vallès davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00893/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Marxants de Cerdanyola del Vallès davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00894/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Paradistes de Ripollet davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00895/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00896/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial de Mercats de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els problemes del sector i les afectacions de la Covid-19 (Tram. 356-00897/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 354-00391/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Proposta d'audiència en ponència de Roger Gaspa, en representació de Foment del Treball Nacional - Comerç, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01883/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió de Roger Gaspa, president de Foment Comerç, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01916/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01943/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en ponència d'Àlex Goñi, en representació de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01884/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Pimec Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01897/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió d'Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01917/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01944/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01937/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01938/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01888/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01941/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01889/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01929/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01942/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audiència en ponència de Montserrat Ballarín Espuña, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01895/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audiència en ponència d'Eva María Menor Cantador, presidenta diputada de l'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01896/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audiència en ponència de David Bote Paz, alcalde de Mataró, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01901/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audiència per escrit de Joan Carles Calbet, president de RetailCat - Unió d'Entitats de Retail de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01887/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Comerciants del Retail amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01915/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Agrupació de Botiguers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01899/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audiència en comissió d'Emiliano Marto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01918/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01945/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audiència en comissió de Roser Burat, responsable de comunicació del Consell d'Empreses Distribuïdores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01920/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audiència en comissió de Jordi Rovira, president de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01931/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01946/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació Espanyola de Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01947/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01948/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta.

 • 37

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi d'Hostaleria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01921/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 38

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01939/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 39

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01919/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 40

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01940/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 41

  Proposta d'audiència en ponència de Pròsper Puig, en representació de l'Eix Sant Andreu, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01886/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 42

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de Gran Centre Granollers amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01890/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 43

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de Terrassa Centre amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01891/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 44

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de l'Associació de Comerciants de Lloret amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01892/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 45

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de Sant Cugat Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01893/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 46

  Proposta d'audiència per escrit d'una representació de Vic Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01894/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 47

  Proposta d'audiència en ponència de Pròsper Puig, en representació de la Fundació Barcelona Comerç, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01898/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 48

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Barcelona Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01922/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 49

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Born Comerç amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01930/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 50

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01914/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 51

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Cambra de Comerç d'Espanya amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01928/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 52

  Proposta d'audiència en ponència d'Itziar González Virós, arquitecta i urbanista experta en processos de mediació de conflictes en l'espai públic, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01885/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 53

  Proposta d'audiència en ponència de Luisa Esteve Pardo, professora de dret tributari de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01900/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 54

  Proposta d'audiència en comissió de Maria Luisa Esteve Pardo, doctora en dret financer i tributari i especialista en BID, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01927/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 55

  Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Farrando, catedràtic de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01923/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 56

  Proposta d'audiència en comissió de Miguel Trías, catedràtic de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01924/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 57

  Proposta d'audiència en comissió de Jesús Alfaro, catedràtic de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01925/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 58

  Proposta d'audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, catedràtic de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01926/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 59

  Proposta d'audiència en comissió de Carles Torrecilla Gumbau, doctor en comercialització i investigació de mercats, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01932/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 60

  Proposta d'audiència en ponència de José Mansilla, doctor en antropologia social, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01935/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 61

  Proposta d'audiència en ponència de David Harvey, doctor en geografia per la Universitat de Cambridge, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 352-01936/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta.

 • 62

  Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 200-00017/12)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 662, 45; esmenes a la totalitat: BOPC, 697, 4; esmenes presentades: BOPC, 742, 11; informe: BOPC, 755, 172; dictamen: BOPC, 756, 131)