Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el foment del teletreball (Tram. 250-01285/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 29; esmenes: BOPC, 643, 13)

 • 2

  Proposta de resolució de suport al sector del comerç pirotècnic i d'adopció de mesures davant la situació generada per la Covid-19 en aquest sector (Tram. 250-01292/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 613, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aprofitament de les oportunitats de les cadenes de valor incompletes a la indústria catalana (Tram. 250-01296/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 18; esmenes: BOPC, 643, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la dotació d'un fons per a sufragar les despeses extraordinàries de les universitats provocades per la Covid-19 (Tram. 250-01297/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 19; esmenes: BOPC, 643, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un pla industrial que garanteixi el subministrament de material sanitari (Tram. 250-01316/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 45; esmenes: BOPC, 643, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la necessitat d'aplicar les propostes de l'Informe de la Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (Tram. 250-01324/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 62)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el retorn de l'activitat firaire (Tram. 250-01327/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 67)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la inclusió de Catalunya en la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea (Tram. 250-01328/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 620, 69)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès) (Tram. 354-00372/12)

  Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable de l'Oficina d'Accés a la Universitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'opció de disposar dels exàmens de l'avaluació del batxillerat per a l'accés a la universitat en qualsevol de les llengües cooficials (Tram. 356-00878/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el contingut de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats (Tram. 356-00880/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.