Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 1 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de rescat urgent per als sectors del comerç, els serveis, l'artesania i la moda, afectats econňmicament per la Covid-19 (Tram. 250-01266/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 34; esmenes: BOPC, 643, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els ajuts a les petites i mitjanes empreses perquč s'adaptin als canvis d'hŕbits de consum (Tram. 250-01282/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercč Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 26; esmenes: BOPC, 643, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a facilitar la liquiditat del teixit empresarial a l'ŕmbit turístic (Tram. 250-01261/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 599, 49; esmenes: BOPC, 643, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un pla de rescat urgent del sector turístic afectat econňmicament per la Covid-19 (Tram. 250-01267/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 35; esmenes: BOPC, 643, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reducció de la cŕrrega fiscal al turisme arran de la Covid-19 (Tram. 250-01272/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 603, 41; esmenes: BOPC, 643, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de protocols de prevenció i seguretat específics per al sector del turisme arran de la crisi de la Covid-19 (Tram. 250-01276/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 19)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per al sector de les fires comercials i els congressos (Tram. 250-01283/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercč Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 27; esmenes: BOPC, 643, 12)

 • 8

  Proposta de resolució de creació d'un fons específic per a afrontar possibles crisis sanitŕries (Tram. 250-01284/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercč Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 28; esmenes: BOPC, 643, 12)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectades per la Concentració d'Aerogeneradors davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquč informi sobre l'alta concentració d'aerogeneradors en determinats territoris (Tram. 356-00827/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Maria Teixidor Jufresa, presidenta del consell d'administració de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquč informi sobre les línies d'actuació de l'entitat (Tram. 356-00842/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Santamaría, director general de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquč informi sobre les línies d'actuació de l'entitat (Tram. 356-00843/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la secretŕria d'Economia davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquč informi sobre el contingut de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 356-00868/12)

  Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre l'increment dels expedients de regulació d'ocupació i sobre el tancament de les plantes de l'empresa General Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallčs Occidental) (Tram. 354-00183/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00232/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre la reprogramació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Tram. 354-00315/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els accidents laborals ocorreguts a les mines del Bages (Tram. 354-00321/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre la situació de l'empresa Iberpotash (Tram. 354-00324/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre l'alta concentració d'aerogeneradors en determinats territoris (Tram. 354-00338/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre les responsabilitats per a les quals ha estat designat (Tram. 354-00356/12)

  Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Bosch a Castellet (Alt Penedčs) (Tram. 354-00362/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta de Saint-Gobain a l'Arboç (Baix Penedčs) (Tram. 354-00363/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica

  • 22.1

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01681/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01705/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.3

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carlos del Barrio Quesada, secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01726/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.4

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01683/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.5

   Proposta d'audičncia en pončncia de José Antonio Pasadas Muńoz, secretari de Polítiques Sectorials de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01727/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01728/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.7

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01682/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.8

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01689/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.9

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01692/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.10

   Proposta d'audičncia en pončncia de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta de Foment del Treball i oficial executiva en cap de SocialCar, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01730/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.11

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Pimec Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01684/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01690/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01693/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.14

   Proposta d'audičncia en pončncia del secretari general de la Cecot amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01709/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.15

   Proposta d'audičncia en pončncia de Martina Font, membre de la Junta Directiva de Pimec, codirectora de Font Packaging Group i oficial executiva en cap de Kartox, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01731/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01704/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.17

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01708/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.18

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01699/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.19

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Confederació de Treballadors Autňnoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01700/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.20

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Autňnoms Pimec amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01701/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Professionals Autňnoms i Empreses amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01711/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.22

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01702/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.23

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec Dones amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01703/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.24

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01706/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.25

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Dones Empresŕries amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01707/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.26

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tčcnics Industrials de Girona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01696/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01713/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01686/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01687/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.30

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joana Ortega, secretŕria general de l'Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01712/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.31

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquín Tornos Mas, catedrŕtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de l'Acadčmia de Jurisprudčncia i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01688/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.32

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Cańete, secretari general de Pimec, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01710/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tčcnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01685/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.34

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tčcnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01724/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.35

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01691/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.36

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell de l'Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01694/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.37

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01723/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.38

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01695/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.39

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01725/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.40

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01697/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.41

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01722/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.42

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01698/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.43

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis de Secretaris i Interventors del Món Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01719/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.44

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01721/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.45

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01720/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.46

   Proposta d'audičncia en pončncia de Montse Escudé, en representació de l'Oficina d'Activitats i Urbanisme de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01714/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.47

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Isabel Alonso, cap de l'Oficina d'Activitats de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01715/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.48

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Dolors Roo, tčcnica del Servei d'Assistčncia Municipal de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01716/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.49

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01717/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.50

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01718/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.51

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01729/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 22.52

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marcel Coderch Collell, en representació de l'Autoritat Catalana de la Competčncia, amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 352-01732/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

  • 23.1

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'entitat promotora de la ILP per a la modificació de la Llei d'universitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01733/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.2

   Proposta d'audičncia en comissió de Berta Satoca Figueras, representant de la iniciativa legislativa popular Universitats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01790/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.3

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Mir Garcia, membre de la comissió promotora i expert, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01794/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.4

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01736/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.5

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Isaac Coronas, secretari del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01740/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.6

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell de l'Estudiant de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01773/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.7

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Oriol Casanovas, representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme en el Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01743/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.8

   Proposta d'audičncia en pončncia de Fernando Riera López-Cortés, representant dels estudiants en el Consell d'Estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01744/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.9

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Oré, representant dels estudiants en el Consell d'Estudiants de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01745/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ŕlvaro Mira, president de l'Erasmus Student Network Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01742/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.11

   Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Mullerat Marimon, tresorer del Consell d'Estudiants d'ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01746/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants dels Estats Generals d'Europa, AEGEE, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01748/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.13

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Europea d'Estudiants de Dret, ELSA, de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01749/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.14

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants de les Nacions Unides, UNSA, de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01750/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.15

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01765/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01775/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.17

   Proposta d'audičncia en comissió de Dana Sánchez Oussedik, representant de l'Associació d'Estudiants Progressistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01792/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.18

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01801/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.19

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Paďsos Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01766/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.20

   Proposta d'audičncia en comissió d'Anna Roselló Albesa, representant del Sindicat d'Estudiants dels Paďsos Catalans, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01791/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Sindicat d'Estudiants dels Paďsos Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01804/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.22

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01767/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.23

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01774/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.24

   Proposta d'audičncia en comissió de Guillermo Chirino Gálvez, representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01800/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.25

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Jovent Republicŕ amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01776/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.26

   Proposta d'audičncia en comissió de Núria Marín i Valls, representant de Jovent Republicŕ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01798/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.27

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Jovent Republicŕ amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01802/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.28

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de La Pública a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01777/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.29

   Proposta d'audičncia en comissió de Júlia Guevara, representant de La Pública a Judici, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01796/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.30

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de La Pública a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01803/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.31

   Proposta d'audičncia en comissió de Genís Vives Cantero, representant de Fem-la Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01793/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.32

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Fem-la Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01805/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.33

   Proposta d'audičncia en comissió de Berezi Elorrieta Sanz, representant d'Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01797/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.34

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Associats Reclamants de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01809/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.35

   Proposta d'audičncia en comissió de Pau González Oliver, representant de Doctorands en Lluita, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01799/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Col·lectiu de Doctorands en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01808/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.37

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Boada, conseller social i conseller de govern de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01741/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.38

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Prŕctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01747/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.39

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01752/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.40

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01753/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.41

   Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Pedró, catedrŕtic del Departament de Cičncies Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01754/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.42

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Oriol Amat, catedrŕtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01755/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.43

   Proposta d'audičncia en pončncia de Germŕ Bel, catedrŕtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01756/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.44

   Proposta d'audičncia en pončncia de Núria Bosch, catedrŕtica d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01757/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.45

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01758/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.46

   Proposta d'audičncia en pončncia de José García Montalvo, catedrŕtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01759/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.47

   Proposta d'audičncia en comissió de José Garcia Montalvo, catedrŕtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01779/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.48

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Institute of Science and Technology, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01760/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.49

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maite Vilalta, vicerectora d'Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01762/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.50

   Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Domčnech Sampere, professor del Departament d'Histňria Moderna i Contemporŕnia de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01780/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.51

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01807/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.52

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01734/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.53

   Proposta d'audičncia en pončncia de María José Figueras, presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01763/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.54

   Proposta d'audičncia en pončncia de Montserrat Vendrell, vicepresidenta segona de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01764/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.55

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01768/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.56

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01772/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.57

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Observatori del Sistema Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01735/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.58

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vera Sacristán, professora de Matemŕtica Aplicada de la Universitat Politčcnica de Catalunya i directora de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01761/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.59

   Proposta d'audičncia en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, directora de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01771/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari Republicŕ; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.60

   Proposta d'audičncia en comissió de Vera Sacristán Adinolfi, representant de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01795/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.61

   Proposta d'audičncia en pončncia de Vera Sacristán, directora de l'Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01806/12)

   Grup Parlamentari Republicŕ; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicŕ; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.62

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Coneixement i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01737/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.63

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01751/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.64

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan Fernández Armenteros, expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01738/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.65

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Pérez García, expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01739/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.66

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'ŕrea d'educació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01769/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.67

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'ŕrea d'educació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 352-01770/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 23.68

   Projecte de llei de facilitació de l'activitat econňmica (Tram. 200-00010/12)

   Govern de la Generalitat

   Nomenament de la pončncia

   (Text presentat: BOPC, 534, 3; esmenes presentades: BOPC, 745, 16; informe: BOPC, 755, 3; dictamen: BOPC, 756, 56)

  • 23.69

   Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 202-00035/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

   Nomenament de la pončncia

   (Obertura de la tramitació: BOPC, 240, 79)