Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dilluns, 29 de juny de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels comitès d'empresa de Nissan a Catalunya davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el futur de l'empresa a Catalunya (Tram. 356-00792/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 2

  Compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 357-00736/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor Ibérica, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 357-00737/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions Institucionals de Nissan España, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 357-00738/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de Nissan Europe, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 357-00739/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 6

  Debat específic sobre les conseqüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (Tram. 255-00014/12)

  Ple del Parlament

  Tinguda del debat general.

 • 7

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Nissan a Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement i la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el futur de l'empresa a Catalunya (Tram. 357-00768/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.