Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 25 de juny de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el Programa de suport a la indústria de la mobilitat i l'automoció (Tram. 355-00165/12)

    Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement

    Sessió informativa.