Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 11 de juny de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el foment del teletreball (Tram. 250-00976/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 45; esmenes: BOPC, 475, 14)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el suport a l'empresa Nissan Motor Ibérica (Tram. 250-01023/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària (Tram. 250-01031/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 466, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les beques Canigó (Tram. 250-01034/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 472, 160; esmenes: BOPC, 515, 10)

 • 5

  Sol·licituds de sessió informativa

  • 5.1

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre l'increment dels expedients de regulació d'ocupació i sobre el tancament de les plantes de l'empresa General Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (Tram. 354-00183/12)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.2

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els efectes econòmics en el teixit productiu dels esdeveniments que han tingut lloc del 14 al 20 d'octubre de 2019 (Tram. 354-00193/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.3

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l'11 de desembre de 2019 (Tram. 354-00217/12)

   Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.4

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00232/12)

   Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.5

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00237/12)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.6

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre l'anunci de Nissan (Tram. 354-00253/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.7

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les conseqüències de la Covid-19 en el teixit productiu (Tram. 354-00272/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

  • 5.8

   Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre les accions adoptades per a evitar el tancament de l'empresa Nissan (Tram. 354-00288/12)

   Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licituds de compareixença

  • 6.1

   Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui les accions que es duen a terme per a donar compliment a l'Informe de fiscalització 8/2019, corresponent a l'exercici del 2017 (Tram. 356-00644/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.2

   Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l'11 de desembre de 2019 (Tram. 356-00657/12)

   Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.3

   Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'informe de la Intervenció General de la Generalitat relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Circuits de Catalunya (Tram. 356-00672/12)

   José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.4

   Sol·licitud de compareixença de Jesús Mir Orea, en representació de la Unió de Comerciants del Passeig Fabra i Puig, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els danys i els perjudicis que causen els talls de l'avinguda Meridiana, de Barcelona, als comerciants, els restauradors i els hotelers (Tram. 356-00742/12)

   José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.5

   Sol·licitud de compareixença de Frank Torres, director de Nissan Motor Ibérica, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 356-00770/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.6

   Sol·licitud de compareixença de Genís Alonso, vicepresident de Nissan Motor Ibérica, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 356-00771/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.7

   Sol·licitud de compareixença de Juan Luis Pla de la Rosa, director de Relacions Institucionals de Nissan España, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 356-00772/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 6.8

   Sol·licitud de compareixença de Gianlucca de Ficchy, vicepresident sènior de Nissan Europe, davant les comissions d'Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el tancament de les plantes de Nissan (Tram. 356-00773/12)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.