Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dimarts, 4 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

    Govern de la Generalitat

    Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC)

    (Text presentat: BOPC, 525, 3)