Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 3 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar les declaracions en què manifestava la intenció de llevar als municipis la gestió d'una part de la taxa turística (Tram. 357-00593/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d'accés a la universitat (Tram. 250-00846/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 370, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats públiques (Tram. 250-00875/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 19; esmenes: BOPC, 414, 3)

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 202-00011/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substitució d'un ponent

  (Text presentat: BOPC, 77, 7; esmenes presentades: BOPC, 373, 17)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els convenis que s'han de signar amb les empreses subministradores de gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 354-00168/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president de la Federació d'Associacions d'Oci Nocturn d'Espanya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació del sector de les discoteques (Tram. 356-00541/12)

  Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Andrés Carasso Vendrell, delegat d'Iberdrola a Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (Tram. 356-00561/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Buesa Gambau, directora general d'Endesa a Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (Tram. 356-00562/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.