Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió de les instal·lacions (Tram. 357-00518/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària (Tram. 357-00140/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui els objectius i les accions previstes per l'equip de govern de la Cambra (Tram. 356-00512/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el canvi de contractista de muntadors d'escenaris, la vaga i l'esquirolatge (Tram. 356-00532/12)

  Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.