Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 14 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies prioritàries en l'àmbit universitari, de recerca i innovació, de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Tram. 356-00177/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti els objectius de la Secretaria i els treballs sobre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació (Tram. 356-00278/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença..(*)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per l'Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les empreses catalanes (Tram. 250-00470/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el foment del model de formació professional dual (Tram. 250-00495/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 60; esmenes: BOPC, 240, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la situació de la innovació a Catalunya (Tram. 250-00528/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 28)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els efectes econòmics que tenen per al teixit empresarial les jornades de protesta (Tram. 250-00572/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 47)

 • 7

  Ratificació del Sr. Joandomènec Ros i Aragonès, president de l'Institut d'Estudis Catalans, proposat pel CAPCIT per a formar part del Plenari del Pacte Nacional per la SOcientat del Coneixement (PNS@SC)

 • 8

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre les línies prioritàries en l'àmbit universitari, de recerca i d'innovació de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Tram. 357-00409/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar els objectius de la Secretaria i els treballs sobre el Pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació (Tram. 357-00410/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) En cas d'aprovació dels punts 1 i 2 de l'ordre del dia, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences.