Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 14 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

  • 1.1

   Proposta d'audiència en comissió d'Alejandro Goñi, en representació de la Pimec, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00548/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comerç de la Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00572/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00549/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00563/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00550/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Barcelona Oberta amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00551/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00552/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00567/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00553/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00573/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00554/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00578/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00555/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00579/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00556/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Iniciativa per la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00557/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en comissió d'Aurelio del Pino González, president de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00558/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en comissió d'Aurelio del Pino González, president de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00559/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en comissió de Camilo Tarrazón Rodón, president del gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00560/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en comissió de Pilar Sierra, directora del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00561/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00577/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Grans Empreses de Distribució a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00562/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00564/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00565/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00566/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00568/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00569/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00570/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00571/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del centre comercial L'Illa Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00574/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00575/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00576/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 352-00580/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 202-00011/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 77, 7)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies prioritàries en l'àmbit universitari, de recerca i innovació, de la Secretaria d'Universitats i Recerca (Tram. 356-00177/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti els objectius de la Secretaria i els treballs sobre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació (Tram. 356-00278/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 5

  .

Nota: (*) En cas d'aprovació dels punts 3 i 4 de l'ordre del dia, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences.