Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre els objectius i els reptes de la universitat pública (Tram. 357-00042/12)

    Comissió d'Empresa i Coneixement

    Compareixença.