Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 15 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de les petites i mitjanes empreses (Tram. 356-00207/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector (Tram. 356-00169/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les actuacions amb relació a l'entitat Joves Societat Civil Catalana i l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el registre de l'entitat al Registre d'Entitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00171/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Clústers de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació i els resultats dels clústers (Tram. 356-00209/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00223/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00224/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària (Tram. 250-00223/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 38; esmenes: BOPC, 146, 3)

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació de les petites i mitjanes empreses (Tram. 357-00137/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació del sector (Tram. 357-00138/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) En cas d'aprovació dels punts 1 i 2, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença d'ACEDE, la PR (tram.250-00223/12) i la compareixença de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya.