Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 13 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí (Tram. 250-00065/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 34, 15; esmenes: BOPC, 126, 62)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 250-00071/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 3; esmenes: BOPC, 126, 63)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ús del vehicle elèctric (Tram. 250-00168/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 53; esmenes: BOPC, 126, 64)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la competitivitat de Catalunya (Tram. 250-00172/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 58; esmenes: BOPC, 126, 64)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les mesures necessàries per a fer front als efectes del trasllat de seus socials i fiscals fora de Catalunya (Tram. 250-00192/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 43; esmenes: BOPC, 126, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un mapa digital de sòl industrial i de serveis (Tram. 250-00226/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 41; esmenes: BOPC, 146, 3)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aturada d'un projecte miner d'extracció de tungstè i or al Parc Natural de l'Alt Pirineu (Tram. 250-00234/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 36; esmenes: BOPC, 146, 4)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Elias i Garcia, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00153/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00154/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00155/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00156/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00157/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00158/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00159/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Josep M. Garrell Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00160/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00161/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic . Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00162/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00163/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'Eva Perea Muñoz, rectora de la Universitat Abat Oliba CEU, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00164/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.