Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00009/12)

  Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera del Departament d'Empresa i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè exposi l'actuació i les mesures adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups d'encaputxats al campus (Tram. 356-00050/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè exposi l'actuació i les mesures adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups d'encaputxats al campus (Tram. 356-00051/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè doni compte dels fets ocorreguts en l'acte d'homenatge a Miguel de Cervantes del 7 de juny de 2018 (Tram. 356-00066/12)

  María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els objectius i els reptes de la universitat pública (Tram. 356-00125/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.