Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 6 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'economia col·laborativa (Tram. 357-00430/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Javier Creus, director d'Ideas for Change, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'economia col·laborativa (Tram. 357-00424/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'economia col·laborativa (Tram. 357-00429/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d'Economia Solidària, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'economia col·laborativa (Tram. 357-00569/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'economia col·laborativa (Tram. 250-00687/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 18; esmenes: BOPC, 305, 36)