Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l'energia eòlica i fotovoltaica (Tram. 250-00793/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el subministrament elèctric a la Torre de Cabdella (Tram. 250-00832/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 327, 39)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la política energètica (Tram. 250-00880/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 345, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d'alta tensió de Nou Barris, a Barcelona (Tram. 250-00891/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 352, 35)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'informe "The EU Regional Competitiveness Index 2016" (Tram. 250-00897/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 352, 41; esmenes: BOPC, 386, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar (Tram. 250-00916/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 19; esmenes: BOPC, 397, 11)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona (Tram. 250-00918/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 364, 21)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'accés a la universitat dels estudiants que pertanyen a col·lectius amb risc d'exclusió social (Tram. 250-00926/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 364, 32)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de la violència a la universitat (Tram. 250-00950/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 25; esmenes: BOPC, 410, 11)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d'Economia Solidària, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00632/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.