Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 8 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a exposar les activitats de la Universitat (Tram. 357-00334/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar l'informe anual sobre les activitats de docència, recerca i tercera missió de la Universitat (Tram. 357-00277/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació de la Universitat (Tram. 357-00335/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària (Tram. 357-00363/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.