Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'estat de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Tram. 357-00432/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Empresa de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació laboral de l'Institut (Tram. 356-00608/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la comissió representativa dels treballadors de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar la situació laboral de l'Institut (Tram. 357-00501/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del Comitè d'Empresa de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, com a punt 3 de l'ordre del dia.