Convocatòria

Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del Comitè d'Empresa de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, com a punt 3 de l'ordre del dia.