Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 11 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'estat de l'ens i la seva gestió (Tram. 357-00439/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'estat de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Tram. 357-00440/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre l'estat de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Tram. 357-00441/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 12 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00731/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 180)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs (Tram. 250-00780/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 67)