Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dimecres, 5 d'abril de 2017
Hora:
13:30h. En acabar la sessió plenŕria del matí
Lloc:
Sala 4

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires

  • 1.1

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01356/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01400/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01357/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audičncia en comissió de Roger Pallerols, gerent del Gremi de Restauració de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01401/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimecomerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01358/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Pimec Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01365/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audičncia en comissió d'Alejandro Gońi i Febrer, president de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01385/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01396/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01410/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Alejandro Gońi i Febrer, president de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01413/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01359/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audičncia en comissió de Javier Millán-Astray, en representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01383/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01360/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01366/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audičncia en comissió del responsable de comerç de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01394/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01367/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audičncia en comissió d'Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i presidenta de la Comissió de Comerç de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01393/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01406/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01368/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01399/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01408/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01369/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01398/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01407/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Agrupament de Botiguers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01370/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupació de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01397/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01387/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadŕ amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01371/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01372/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell d'Empreses Distribuďdores d'Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01373/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió d'Entitats de Comerç de Catalunya (Retailcat) amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01374/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Barcelona Oberta amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01375/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell de Gremis amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01376/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01377/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Escola Superior de Comerç i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01378/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01379/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01380/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01381/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audičncia per escrit d'una representació de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01382/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audičncia en comissió d'Eva Pich Frutos, experta en distribució comercial, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01384/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Obradors, en representació de l'Oficina Dinamitzadora Sabadell Centre Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01386/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Me Quedo Uno amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01388/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Me quedo Uno amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01389/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Bitdefender amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01390/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.45

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Unilever amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01391/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.46

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'eCooltra amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01392/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.47

   Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01395/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.48

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep F. Valls Giménez, professor del Departament de Mŕrqueting d'Esade i catedrŕtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01402/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.49

   Proposta d'audičncia en comissió de Carles Torrecilla, professor titular del Departament de Mŕrqueting d'Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01403/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.50

   Proposta d'audičncia en comissió d'Oriol Estela Barnet, economista i geňgraf, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01404/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.51

   Proposta d'audičncia en comissió d'Amadeu Barbany, comerciant i expresident del Gran Centre i de l'Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01405/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.52

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01409/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.53

   Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Povedano, cap del Gabinet de la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01411/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.54

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01412/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.55

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de Comerços per la Reforma Horŕria, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01414/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.56

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Aurora Lonetto, experta en globalització i petit comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 352-01415/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Projecte de llei de comerç, serveis i fires (Tram. 200-00022/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Pončncia

  (Text presentat: BOPC, 300, 5)