Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 16 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb el conseller d'Empresa i Coneixement sobre el Document de bases per a constituir un pacte nacional per a la transició energètica (Tram. 355-00060/11)

  Jordi Baiget i Cantons, Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller delegat de Gas Natural Fenosa, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'actuació i la resposta de l'empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de pobresa energètica (Tram. 356-00481/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Javier Creus, director d'Ideas for Change, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00511/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de José Luis Zimmermann, director d'Adigitat i Shariny Espanya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00512/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Amaya Apesteguia, representant de l'Organització de Consumidors i Usuaris, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00513/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Lucia Hernández, representant de OuiShare, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00514/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Barrero, director de Cotec, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00515/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00516/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'economia col·laborativa (Tram. 356-00517/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Reus, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els incidents ocorreguts a Reus per un tall de subministrament elèctric (Tram. 356-00520/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre una de les línies d'investigació de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Tram. 356-00547/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director financer de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'estat de l'ens i la seva gestió (Tram. 356-00548/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.