Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 2 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Gas Natural davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d'un tall de subministrament elèctric (Tram. 357-00337/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Ciment Català davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector, les perspectives de futur i els reptes als quals s'enfronta (Tram. 356-00441/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Josep Domingo Ferrer, director del Pla Serra Húnter, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement, perquè expliqui els resultats i les dades del Pla i exposi les valoracions que en fa el Govern (Tram. 356-00443/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti un informe sobre l'avaluació del Pla Serra Húnter en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats (Tram. 356-00458/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00461/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.