Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 24 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Clústers Catalans (clusters.cat) davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a exposar les seves activitats i la situació i l'evolució dels clústers (Tram. 357-00273/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de José María Moreno, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs (Tram. 357-00271/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè exposi les activitats de la Universitat (Tram. 356-00371/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Joan García González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alícia Romero Llano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Marc Vidal i Pou, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alejandro Fernández Álvarez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Albert Botran i Pahissa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de la Universitat (Tram. 356-00428/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director de la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats d'aquest centre (Tram. 356-00429/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Gas Natural davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d'un tall de subministrament elèctric (Tram. 356-00430/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.