Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar les activitats de l'associació i exposar les inquietuds del col·lectiu professional que representen (Tram. 357-00121/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta d'estiu en el sector del transport aeri (Tram. 250-00522/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 39; esmenes: BOPC, 214, 19)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la revisió dels criteris d'acreditació de professorat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 250-00540/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 197, 17; esmenes: BOPC, 235, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ús dels números de telèfon començats per 902 (Tram. 250-00544/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 201, 38; esmenes: BOPC, 235, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística mitjançant l'elaboració d'un pla estratègic (Tram. 250-00557/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 171; esmenes: BOPC, 235, 12)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d'Eurecat, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el desenvolupament i el futur d'Eurecat després de la integració de sis centres tecnològics avançats (Tram. 356-00236/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs (Tram. 356-00237/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Agència Catalana del Consum davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui les gestions fetes amb Vueling pels problemes produïts a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00242/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs 2016-2017 (Tram. 356-00247/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui les actuacions dutes a terme amb relació a la crisi de Vueling (Tram. 356-00252/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Clústers Catalans (clusters.cat) davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè exposi les seves activitats i la situació i l'evolució dels clústers (Tram. 356-00265/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti la memòria i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 356-00332/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Joan García González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alícia Romero Llano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Marc Vidal i Pou, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alejandro Fernández Álvarez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Albert Botran i Pahissa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un Turisme Responsable i de Qualitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi de les propostes de regulació de la figura dels guies turístics acreditats (Tram. 356-00336/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Fernández, secretari general de l'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d'Entreteniment, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre el futur del sector (Tram. 356-00340/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presenti l'informe anual sobre les activitats de docència, recerca i tercera missió de la Universitat (Tram. 356-00358/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Joan García González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alícia Romero Llano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Marc Vidal i Pou, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Alejandro Fernández Álvarez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement; Albert Botran i Pahissa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Empresa i Coneixement

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.