Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 22 de setembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar les activitats de l'entitat i exposar les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen (Tram. 357-00096/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qüestions lingüístiques (Tram. 250-00309/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 104, 71)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adhesió a la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (Tram. 250-00474/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 63; esmenes: BOPC, 194, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues (Tram. 250-00482/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 59; esmenes: BOPC, 194, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions (Tram. 250-00486/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 63; esmenes: BOPC, 194, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès (Tram. 250-00498/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 41; esmenes: BOPC, 214, 16)