Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 21 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a explicar qüestions relatives als centres universitaris (Tram. 357-00120/11)

    Comissió d'Empresa i Coneixement

    Compareixença.