Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els clústers industrials (Tram. 250-00313/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 75; esmenes: BOPC, 143, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els polígons industrials (Tram. 250-00314/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 76; esmenes: BOPC, 143, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el finançament industrial (Tram. 250-00316/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 78; esmenes: BOPC, 143, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents (Tram. 250-00317/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 79; esmenes: BOPC, 143, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de reactivació econòmica de Cervera (Tram. 250-00348/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 45; esmenes: BOPC, 143, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta (Tram. 250-00349/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 45; esmenes: BOPC, 143, 17)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables (Tram. 250-00353/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 49; esmenes: BOPC, 143, 18)

 • 8

  Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques (Tram. 250-00357/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 38; esmenes: BOPC, 165, 15)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès (Tram. 250-00416/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 55; esmenes: BOPC, 165, 18)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'accident de la planta petroquímica de Repsol, de Tarragona, el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00189/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Alfaro Águila-Real, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la regulació de l'activitat econòmica a Catalunya (Tram. 356-00191/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui l'accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00196/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui l'accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00197/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarragona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui l'accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol a Tarragona el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00198/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director de Dow Chemical Ibérica a Tarragona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui l'accident que es va produir a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016 (Tram. 356-00199/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.