Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació de la indústria del clor i l'afectació del sector químic (Tram. 357-00097/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre els videojocs (Tram. 250-00243/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 52; esmenes: BOPC, 115, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pla d'industrialització de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00279/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 35; esmenes: BOPC, 130, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d'alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus (Tram. 250-00290/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 45; esmenes: BOPC, 130, 15)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui qüestions relatives als centres universitaris (Tram. 356-00151/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presentin les activitats de l'associació i exposin les inquietuds del col·lectiu professional que representen (Tram. 356-00155/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.