Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 12 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presentin l'Associació i el document "Oportunitats per a Catalunya d'un major desenvolupament i òptima implantació de l'energia eòlica en l'horitzó 2020" (Tram. 356-00096/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè presentin les activitats de l'entitat i exposin les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen (Tram. 356-00099/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Empresa i Competitivitat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de la indústria del clor i l'afectació del sector químic (Tram. 356-00101/11)

  Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè expliqui les presumptes despeses irregulars d'alguns professors de la Universitat de Barcelona (Tram. 356-00126/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les empreses (Tram. 250-00067/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 19; esmenes: BOPC, 69, 9)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la política industrial (Tram. 250-00068/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 20; esmenes: BOPC, 69, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i Sabadell (Tram. 250-00190/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 65; esmenes: BOPC, 115, 7)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora (Tram. 250-00209/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 46; esmenes: BOPC, 115, 7)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització d'empreses (Tram. 250-00217/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 54; esmenes: BOPC, 115, 8)

 • 10

  Compareixença de representants de l'Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a presentar l'Associació i el document "Oportunitats per a Catalunya d'un major desenvolupament i òptima implantació de l'energia eòlica en l'horitzó 2020" (Tram. 357-00093/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

Nota: (*) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de l'Associació Eòlica de Catalunya com a punt 5 de l'ordre del dia.