Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 28 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre les polítiques en matèria d'universitats i recerca del Departament d'Empresa i Coneixement (Tram. 357-00060/11)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres del centre de telecomunicacions del coll de Bucs (Tram. 250-00135/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 40; esmenes: BOPC, 96, 17)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics (Tram. 250-00143/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 48; esmenes: BOPC, 96, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la rebaixa de les taxes universitàries (Tram. 250-00151/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 19; esmenes: BOPC, 96, 20)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Tram. 250-00192/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 67; esmenes: BOPC, 101, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l'empresa Delphi a Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00229/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 83, 16)